Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

tootylkooadaa
08:35
Teraz rozumiem ... Nie ma znaczenia czy świeci słońce czy pada deszcz. Dni są takie same. Czas dzieli się na ten kiedy tu jesteś i kiedy Cię nie ma.  
— znalezione
tootylkooadaa
08:34
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
tootylkooadaa
08:31
tootylkooadaa
08:31
tootylkooadaa
08:30
08:29
tootylkooadaa
08:29

July 04 2015

tootylkooadaa
10:16
tootylkooadaa
10:15
tootylkooadaa
10:15
tootylkooadaa
10:15
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viapoprostussylwia poprostussylwia
tootylkooadaa
10:14
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaaggape aggape
tootylkooadaa
10:09
8197 0af0 500
Reposted fromlittle-things little-things vialexxie lexxie
tootylkooadaa
10:06
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
tootylkooadaa
10:06
tootylkooadaa
10:05

June 26 2015

tootylkooadaa
16:44
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
tootylkooadaa
16:42
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vialaluna laluna
tootylkooadaa
16:42
1166 f32d
Reposted fromsomenonsense somenonsense vialexxie lexxie
tootylkooadaa
16:42
0917 da2f
Reposted fromapatia apatia vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl